borówka amerykańska borówka amerykańska
borówka amerykańska
borówka amerykańska

borówka amerykańska borówka amerykańska
 
  borówka amerykańska
Nasza plantacja


Gospodarstwo Ogrodniczo - Szkółkarskie założone przez Halinę i Sylwestra Bonifacego Nowosielskich w 1960. Nasze gospodarstwo jest kontynuacją rodzinnych tradycji produkcji owoców i krzewów użytkowych. Obecnie specjalizuje się w produkcji borówki wysokiej i różaneczników. Działalność gospodarstwa jest oparta na mocnych fundamentach długoletniej tradycji. Dowodem na to może być twórca odmiany borówki wysokiej, Sylwester Bonifacy Nowosielski, który brał udział w pionierskich pracach nad uprawą i hodowlą borówki wysokiej w Prażmowie w ramach wieloletniego programu badawczego SGGW (1976-80). W wyniku prac powstała odmiana Bonifacy.

Tradycje uprawy i produkcji kontynuuje syn Sylwestra Bonifacego Nowosielskiego Bohdan wraz z żoną Janiną. Gospodarstwo zajmuje się produkcją sadzonek borówki wysokiej i różaneczników oraz prowadzi plantacje borówki wysokiej.

borówka amerykańska borówka amerykańska
borówka amerykańska borówka amerykańska
 
borówka amerykańska
 Warto zobaczyć
borówka amerykańska borówka amerykańska
borówka amerykańska
borówka amerykańska
borówka amerykańska

Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!